Ποιο είναι το χειρότερο μέσο κοινωνικής δικτύωσης;

0
LIKE & SHARE

Το Facebook, το Instagram ή το YouTube πιστεύετε ότι είναι το χειρότερο κοινωνικό δίκτυο για την ψυχική υγεία των νέων; Ποιο έρχεται πρώτο και ποιο τελευταίο;

Η Βασιλική Εταιρεία Δημόσιας Υγείας της Βρετανίας σε νέα της έκθεση που βασίστηκε σε μία δειγματοληπτική έρευνα μεταξύ 1.479 νέων ηλικίας 14 έως 24 ετών βαθμολογεί τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που όλοι μας – ή σχεδόν όλοι μας – χρησιμοποιούμε καθημερινά.

Σύμφωνα με την έρευνα, το Instagram παίρνει τη χειρότερη βαθμολογία ανάμεσα στα ηλεκτρονικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το YouTube την καλύτερη, όσον αφορά την επίπτωση που έχουν στην ψυχική υγεία των νέων. Το Facebook βρίσκεται κάπου στη μέση.

Η έρευνα ζήτησε από τους νέους να αξιολογήσουν τις συχνότερα χρησιμοποιούμενες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης για το ποιες έχουν τις πιο αρνητικές επιπτώσεις στην ψυχική κατάστασή τους, προκαλώντας περισσότερο άγχος, κατάθλιψη, μοναξιά, εκφοβισμό, προβλήματα σωματικής εικόνας κ.α.

Συνέχεια άρθρου εδώ

Πηγή: cnn.gr

LIKE & SHARE
Ποιες οι συνέπειες από τα λάθη στην πειθαρχία του παιδιού