Μάθε ποια ελληνική λέξη έχει 1.530 σύνθετα και παράγωγα!

0
LIKE & SHARE

Οι γονείς, τα παιδιά, τα εγγόνια και τα… δισέγγονα των λέξεων, τώρα σε ένα τόμο 723 σελίδων.

Είναι το «Λεξικό των Παραγώγων και Συνθέτων της Νέας Ελληνικής» του καθηγητή Γιώργου Μπαμπινιώτη, που κυκλοφόρησε πρόσφατα από το Κέντρο Λεξικολογίας. Είναι ένα βοήθημα για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, αλλά και όσους γράφουν και μιλούν τα ελληνικά και θέλουν να μάθουν πώς γεννιούνται οι λέξεις από άλλες λέξεις. Και είναι ένα πρωτότυπο έργο που δεν υπήρχε στη λεξικογραφία μας.

Ο θαυμαστός κόσμος του σχηματισμού των λέξεων

Κάτω από κάθε λήμμα ο αναγνώστης-μελετητής-λάτρης της γλώσσας μας απολαμβάνει συγκεντρωμένα τα παράγωγα της μιας λέξης και μαζί τα σύνθετά της, καθώς και τα παράγωγα των συνθέτων της. Ο θαυμαστός κόσμος του σχηματισμού των λέξεων εκπλήσσει με την παραγωγική δύναμη του επικοινωνιακού μας οργάνου. Στην ιστορική αυτή έκδοση αποθησαυρίζονται 64.000 παράγωγα και σύνθετα, παρατίθενται 300 παραστατικά διαγράμματα και καταγράφονται 350 γλωσσολογικά σχόλια.

Η λέξη με τα 1.530 παράγωγα και σύνθετα

Ο Έλληνας και η Ελληνίδα θα νιώσουν υπερήφανοι που είναι συνεχιστές μιας ομηρικής γλώσσας η οποία, μέχρι σήμερα, διατηρεί ένα πλούτο παραλλαγών. Παραδείγματα; Το «λέγω» έχει 1.530 σύνθετα και παράγωγα, το «γράφω» 951, το «ποιώ» 852, η «ψυχή» 145, η «γλώσσα» 138, ο «φίλος» 244, η «φωνή» 212, το «βάλλω» 334, το «κράτος» 253.

Το Λεξικό διαθέτει μια ευκολοδιάβαστη εισαγωγή για τον παραγωγικό σχηματισμό ουσιαστικών, επιθέτων, ρημάτων, επιρρημάτων. Παρουσιάζει την οργάνωση των συνθέτων σε ομάδες με βάση τα συνθετικά τους και εμπλουτίζεται με ετυμολογικές πληροφορίες.

 

 

Συνέχεια άρθρου εδώ

Πηγή: .usay.gr

LIKE & SHARE