Νέο σύστημα εξέτασης υποψήφιων οδηγών!

0

Αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των υποψήφιων οδηγών φέρνει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε την Τρίτη 9 Ιανουαρίου στη Βουλή και πρέπει να έχει ψηφιστεί έως τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου.

Μάλιστα σύμφωνα με το άρθρο 219 ο νέος τρόπος εξέτασης των υποψήφιων οδηγών θα είναι περισσότερο αξιόπιστος και αξιοκρατικός με τη χρήση διαδικτυακών και τεχνολογικών μέσων από την 1η Μαΐου 2018.

Ειδικότερα στην αιτιολογική έκθεση επισημαίνεται ότι: «Για τη διασφάλιση της συνέχειας της εκτέλεσης του έργου της δοκιμασίας των προσόντων και της συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, την προάσπιση της οδικής ασφάλειας, τη διαφύλαξη των εσόδων του Κράτους, και μέχρι την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς διενέργειας εξετάσεων, το οποίο αποσκοπεί στον πλήρη, αξιόπιστο και αξιοκρατικό έλεγχο των ικανοτήτων των υποψηφίων οδηγών και οδηγών μέσω ανέπαφων μηχανισμών, ήτοι με τη χρήση διαδικτυακών και τεχνολογικών μέσων, προβλέπεται μέχρι την 30η Απριλίου 2018, οπότε θα αρχίσει η εφαρμογή του νέου συστήματος, η εξακολούθηση της διενέργειας του έργου αυτού, όπως πραγματοποιείτο μέχρι την 31.12.2017, συνακολούθως, δε, το σύστημα αμοιβής στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών, και στα ελεγκτικά όργανα του εν λόγω έργου (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.). Με την προτεινόμενη διάταξη, από την 30η Απριλίου το έργο θα εκτελείται εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και εντός του χρόνου που καλύπτεται από την προβλεπόμενη από την νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση.

Επίσης το άρθρο 219 στο πολυνομοσχέδιο αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «Η προθεσμία του άρθρου 31 του ν. 4474/17 (Α’ 80) περί προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/2376 και άλλες διατάξεις, παρατείνεται έως την 30η Απριλίου 2018 και στους υπαλλήλους- εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών θα καταβάλλεται μηνιαία αποζημίωση, όπως αυτή έχει καθορισθεί στην κ.υ.α. 75186/10428/15-11-2016 (Β’ 4080)».

Διαβάστε περισσότερα εδώ: enikos.gr

Share.

Leave A Reply