Πώς το Brexit θα πλήξει ελληνικές επιχειρήσεις!

0

Σε θέσεις ετοιμότητας, ακόμη και για το ενδεχόμενο ενός «σκληρού» Brexit, χωρίς συμφωνία, μπαίνουν πλέον οι οικονομικές Αρχές της Ελλάδας.

Σύμφωνα με έκτακτη ενημέρωση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), σε περίπτωση μη επίτευξης συμφωνίας με την ΕΕ, το Ηνωμένο Βασίλειο θα θεωρείται πλέον τρίτη χώρα.

«Κατά συνέπεια όλα τα εμπορεύματα που εισέρχονται στην Ελλάδα από το Ηνωμένο Βασίλειο από την εν λόγω ημερομηνία, θα υπόκεινται στις κατάλληλες κατά περίπτωση τελωνειακές διατυπώσεις και διαδικασίες εισαγωγής που προβλέπονται στον Ενωσιακό Τελωνειακό Κώδικα καθώς και στις Εφαρμοστικές διατάξεις (καν. 2447/2015) και στις Εξουσιοδοτικές διατάξεις α υτού (καν. 2446/2015)» τονίζει στην ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ.

Τρία «πακέτα» οδηγιών της ΑΑΔΕ για το Brexit

Η ΑΑΔΕ έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της τρία πακέτα οδηγιών. Το πρώτο αφορά περιλαμβάνει οδηγίες «για την επικείμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ενωση χωρίς συμφωνία και μεταβατική περίοδο σε σχέση με τις δασμολογικές και φορολογικές απαλλαγές: Επανεισαγόμενα Εμπορεύματα – Ατέλειες – Μεταφορά συνήθους κατοικίας – Ταξιδιώτες τρίτων χωρών».

Το δεύτερο έγγραφο πρόκειται για οδηγίες σχετικά «με την εισαγωγή εμπορευμάτων σε περίπτωση εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ χωρίς συμφωνία – Κοινό Δασμολόγιο και Δασμολογητέα Αξία εμπορευμάτων».

Το τρίτο «πακέτο» οδηγιών αφορά τις «απλουστευμένες διαδικασίες στο πλαίσιο του καθεστώτος διαμετακόμισης: Εγκεκριμένος αποστολέας – Εγκεκριμένος παραλήπτης – Εγκεκριμένος παραλήπτης TIR – Εγκεκριμένος εκδότης»..

Διαβάστε περισσότερα εδώ: iefimerida.gr


Share.

Leave A Reply